پرتال آموزش موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

تقویم آموزش

اخبار و اطلاعیه ها

آموزش صورت های مالی تلفیق،از 15 شهریورماه
تکمیل فرم ارزیابی دوره
تکمیل پرسشنامه ارزیابی مطلوبیت دوره آموزشی
دعوت به همکاری از اساتید
تکمیل فرم آمادگی همکاری جهت تدریس
احراز صلاحیت آموزشی
مشاهده سوابق آموزشی

آخرین عناوین کتابخانه