پرتال آموزش موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B20-96-671609
دوره دریافت و پرداخت راهکاران
20 ساعت

شهریه : ۳,۸۵۳,۲۱۱
ارزش افزوده : ۳۴۶,۷۸۸
قابل پرداخت : 4,199,999
۳خوزستان ثبت نام
ثبت نام
۱ ردیف