پرتال آموزش موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره دوره مفاهیم حسابداری پیشرفته و کاربرد آن در نرم افزار در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره دوره مفاهیم حسابداری پیشرفته و کاربرد آن در نرم افزار
نوع دوره : آزاد
ماهیت دوره : دوره
سطح دوره : کاربری - آزاد
مدت : 16 ساعت

سرفصل

اهداف

حسابداری و کاربرد آن در نرم افزار حسابداری مفاهیم مقدماتی صدور سند های ارزی مفاهیم دریافت و پرداخت (خزانه داری) و کاربرد آن در نرم افزار حسابداری دارایی ثابت مفاهیم مربوط به تسهیلات مالی مفاهیم حسابداری انبار(کاردکس کالا) حسابداری فروش