پرتال آموزش موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره خودآموز دریافت و پرداخت راهکاران در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره خودآموز دریافت و پرداخت راهکاران
نوع دوره : آزاد
ماهیت دوره : دوره
سطح دوره : کاربری - آزاد

سرفصل

اهداف