تقویم آموزشی دوره های راهکاران ویژه فصل پائیز هم اکنون از طریق سامانه در دسترس می باشد. از کلیه متقاضیان شرکت در دوره ها، خواهشمنداست، نسبت به ثبت نام خود از طریق سامانه فراگیر آموزش اقدام نمایند. ج تقویم آموزشی دوره های راهکاران وِیژه فصل پاییز

تقویم آموزشی دوره های راهکاران ویژه فصل پائیز هم اکنون از طریق سامانه در دسترس می باشد.

از کلیه متقاضیان شرکت در دوره ها، خواهشمنداست، نسبت به ثبت نام خود از طریق سامانه فراگیر آموزش اقدام نمایند.

جهت مشاهده تقویم اینجا کلیک کنید.

قابل ذکر است کلیه ماژول های پایه راهکاران به صورت ترکیبی با دوره الکترونیکی است و ثبت نام شما در دوره حضوری به منزله ثبت نام در دوره الکترونیکی هم خواهد بود و نیاز است تا قبل از شرکت در دوره حضوری آن را مطالعه نمایید.

مطالعه بخش الکترونیکی حائز اهمیت است، آزمون ابتدای دوره حضوری ۳۰% نمره آزمون نهایی محسوب می شود.