پرتال آموزش موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B23-98-680059
دفترکل راهکاران
مجتمع فنی تهران - آزادگان
24 ساعت

رایگان
8البرز ثبت نام
ثبت نام
B16-98-679217
دوره نرم افزار فرمساز
دوره فرمساز
12 ساعت
از 98/12/18
تا 98/12/21
شهریه : 2,000,000
ارزش افزوده : 180,000
قابل پرداخت : 2,180,000
تکمیل ظرفیتکرمانشاه
B17-98-679971
دفترکل راهکاران
کاربر آزاد
24 ساعت
از 99/01/20
تا 99/02/20
شهریه : 5,504,586
ارزش افزوده : 495,412
قابل پرداخت : 5,999,998
2کرمان ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۳ ردیف