پرتال آموزش موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B11-98-679047
دوره کارگزینی راهکاران
6 ساعت
از 98/07/27
تا 98/07/30
رایگان
۲هرمزگان ثبت نام
ثبت نام
B11-98-679002
دوره تدارکات راهکاران
6 ساعت
از 98/07/27
تا 98/07/30
رایگان
۵هرمزگان ثبت نام
ثبت نام
B20-98-679017
دوره کاوشگر راهکاران
6 ساعت
از 98/08/18
تا 98/08/19
شهریه : 2,000,000
ارزش افزوده : 180,000
قابل پرداخت : 2,180,000
۶خوزستان ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۳ ردیف